Oddrenážovanie domov, pivníc

Podzemná voda je jedným z najväčších rizík pre váš dom. Ak bývate v staršom dome, steny pivnice či základov samotného domu pravdepodobne neboli oddrenážované, teda nie sú nijakým spôsobom chránené pred vlhkosťou zo zeme. Podzemná vlhkosť narúša steny domu, spôsobuje degradáciu muriva, plesnenie stien a v najhoršom prípade naruší statiku celého domu. Riešenie tohto problému je pomerne jednoduché – oddrenážovanie domov a pivníc.

Oddrenážovanie domov spočíva v umiestnení vhodnej drenáže okolo stien domu a pivnice, ktoré sú v priamom styku s podzemnou vlhkosťou. Okolo domu sa vykope priekopa siahajúca do hĺbky pivničných stien, do ktorej sa umiestni izolačná fólia a odvodňovacia rúra, ktorá sa zasype vhodne zvolenou drenážou.

Na zaistenie správnej funkcionality drenáže je potrebné, aby oddrenážovanie domov a pivníc vykonali profesionáli, ktorí zvolia vhodnú kombináciu hĺbky priekopy, odvodňovacej rúry a drenážnej hmoty. Neváhajte a kontaktujte nás!