Služby

Izolácia proti zemnej vlhkosti

 • Podrezávanie muriva
 • Oddrenážovanie domov, pivníc
 • Sanačné omietky
 • Zosilnenie základov
 • Drenáže
 • Injektáž muriva

Podrezávanie muriva

Stavebná činnosť

 • Rekonštrukcia budov
 • Rekonštrukcia bytov
 • Výstavba rodinných domov
 • Spevnovanie staticky narušených domov pomocou oceľových lán a tyčí
 • Zámková dlažba
 • Ploty
 • Podkladové betóny
 • Potery
 • Omietky
 • Zatepľovanie budov
 • Altánky a prístrešky
 • Rekonštrukcia zvlhnutých pivníc
 • Výstavba a oprava kanalizácie
 • Budovanie trativodu a vsakovacích blokov
 • Výstavba bazénov
 • Osadenie žumpy
 • Záchytné nádoby na daždovú vodu

Vsakovací blok