Zosilnenie základov

Základy sú najdôležitejšou súčasťou každého domu. Pôsobením rozličných vonkajších vplyvov, najmä podzemnej vlhkosti, sa statika základov vekom narúša, čo môže spôsobiť vážne komplikácie. Ak bývate v staršom dome, mali by ste si nechať základy domu odborne posúdiť a zvážiť ich zosilnenie, kým nie je neskoro.

Zosilnenie základov vykonávame po tom, ako náš technik zistí nezrovnalosti v ich statike. Pomocou profesionálnej techniky zistíme aj tie najmenšie odchýlky, ktoré vieme pomocou rozličných techník zosilnenia základov jednoducho eliminovať. Zosilnenie základov sa vykonáva pomocou vhodnej injektáže opravných hmôt, aplikácie železobetónových výstuh a podporných konštrukcií, či pomocou klinov.

Odborne vykonané zosilnenie základov je dimenzované tak, aby svoju úlohu plnilo po dlhú dobu. Po zosilnení základov tak môžete vo svojom dome žiť ďalších niekoľko desiatok rokov bez toho, aby ste sa obávali toho, že sa vám jedného dňa zosype na hlavu.